Mô tả

Thỏi Magie 99.99% (Mg 99.99%)- Dùng trong công nghiệp đúc

Thành Phần Hoá Học:

Sản Phẩm Mg Fe Si Ni Cu Al Cl Mn Thành Phần Khác
Thỏi Mg 99.99% Tối thiểu 99.99% Tối đa 0.04% Tối đa 0.02% Tối đa 0.001% Tối đa 0.004% Tối đa 0.02% Tối đa 0.005% Tối đa 0.03% Tổng cộng tối đa không quá 0.1%

Đóng gói: có thể điều chỉnh theo yêu cầu thực tế của Khách hàng. Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin.