Mô tả

Hợp Kim Nhôm AlSr10 – Dùng trong công nghiệp đúc nhôm, điều chỉnh kết cấu của sản phẩm đúc

Thành Phần Hoá Học:

Tên Sản Phẩm Sr Fe Si Thành Phần Khác Al
Nhôm AlSr10 9 – 11% Max 0.3% Max 0.3% Mỗi Loại ít hơn 0.04%

Tổng cộng tối đa 0.1%

Tỉ Lệ Còn Lại

Aluminium alloy Wire, cross-sectional dimension 9.5 mm

Đóng gói: có thể điều chỉnh theo yêu cầu thực tế của Khách hàng. Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin.