Mô tả

Hợp Kim Nhôm AlTiB 5/1- Dùng trong công nghiệp đúc nhôm, điều chỉnh kết cấu của sản phẩm đúc

Thành Phần Hoá Học:

Tên Sản Phẩm Ti B Fe Si Thành Phần Khác Column 7
Nhôm AlTiB 5/1 4.5 – 5.5% 0.9 – 1.1 % max 0.3% max 0.3% mỗi loại tối đa 0.04%

Tổng cộng không quá 0.1%

Chiếm tỉ lệ còn lại

Đóng gói: có thể điều chỉnh theo yêu cầu thực tế của Khách hàng. Vui lòng liên hệ để biết thêm thông tin.