Mô tả

Các sản phẩm thép kết cấu theo tiêu chuẩn GOCT của Nga. Bảng thông số tham khảo như dưới đây. Vui lòng liên hệ để có thêm thông tin

NGA MÁC TƯƠNG ĐƯƠNG THÀNH PHẦN HÓA HỌC %
CHINA-GB NHẬT ĐỨC %C %Mn %Si %S %P %Pb
A12 Y12 SUM12 10S20 0.08-0.16 0.70-1.00 0.15-0.35 0.10-0.20 0.08-0.15 .
. Y12Pb SUM22L 10SPb20 0.08-0.16 0.70-1.10 ≤0.15 0.15-0.25 0.05 0.15-0.35
. Y15 SUM25 10S20 0.10-0.18 0.80-1.20 ≤0.15 0.23-0.33 . .
AC14 YI5Pb SUM22L 9SMnPb28 0.10-0.18 0.80-1.20 ≤0.15 0.23-0.33 0.1 0.15-0.35
A20 Y20 SUM32 1C22 0.17-0.25 0.70-1.00 0.15-0.35 0.08-0.15 ≤0.06 .
A30 Y30 . 1C30 0.27-0.35 0.70-1.00 0.15-0.35 0.08-0.15 ≤0.06 .
A35 Y35 SUM41 1C35 0.32-0.40 1.70-1.00 0.15-0.35 0.08-0.15 ≤0.06 .
20X 20CrH SCr22H 20Cr4 0.17-0.23 0.17-0.37 0.50-0.85 0.70-1.10
20CrlH SCr420H 0.17-0.23 0.17-0.37 0.55-0.90 0.85-1.25
40X 40CrH SCr440H 41Cr4H 0.37-0.44 0.17-0.37 0.50-0.85 0.70-1.10
45X 45CrH SCr440H 41Cr4H 0.42-0.49 0.17-0.37 0.50-0.85 0.70-1.10
40ГР 40MnBH 40Mn4 0.37-0.44 0.17-0.37 1.00-1.40 B:0.00005-0.0035
45ГР 45MnBH 0.42-0.49 0.17-0.37 1.00-1.40 B:0.00005-0.0035
18ХГМ 20CrMnIH SCM420H 0.17-0.23 0.17-0.37 0.85-1.20 1.05-1.40 Mo:0.20-0.30
18ХГТ 20CrMnTiH 0.17-0.23 0.17-0.37 0.80-1.15 1.00-1.35 TL:0.04-0.10
15CrMoH SCM415H 0.17-0.23 0.17-0.37 0.55-0.90 0.85-1.25 Mo:0.15-0.25
20CrMoH SCM420H 0.17-0.23 0.17-0.37 0.55-0.90 0.85-1.25 Mo:0.15-0.25
22CrMoH SCM822H 0.19-0.25 0.17-0.37 0.55-0.90 0.85-1.25 Mo:0.3.5-0.45
42CrMoH SCM440H 0.37-0.44 0.17-0.37 0.55-0.90 0.85-1.25 Mo:0.15-0.25
20XH3 20CrNi3H 22NiCr14 0.17-0.23 0.17-0.37 0.30-0.65 0.60-0.95 Nl:2.70-3.25
12X2H4 12Cr2Ni4H 14NiCr18 0.10-0.17 0.17-0.37 0.30-0.65 1.20-1.75 Nl:3.20-3.75
20XHM 20Cr2No4H 20NiCrMo2 0.17-0.23 0.17-0.37 0.60-0.95 0.35-0.65 Nl:0.35-0.75 Mo:0.15-0.25