Email: [email protected] | Phone: +84 – 24 …

Acid Resistance Film

Acid Resistance Film

Vui Lòng Liên Hệ Để Có Thông Tin Báo Giá

Điện Thoại: +84 – (0)24 – 6674 6063

Skype: dotung58

Thông Tin Sản Phẩm

Giới thiệu:Màng kháng axit được làm bằng màng PET hiệu suất cao làm vật liệu cơ bản, được phủ một lớp chất kết dính nhạy cảm với áp suất acrylic và kháng kiềm đặc biệt. Nó có các đặc tính kháng axit và kiềm, siêu chống ăn mòn, chịu nhiệt độ cao, không có keo dư.

Ứng dụng: TP, thủy tinh, thép và các vật liệu khác như bảo vệ quá trình khắc AG, bảo vệ bề mặt gia công CNC, vận chuyển và đóng gói sản phẩm.