+84-(0)24-6674 6063 [email protected]

Acrylic Foam Tape Die Cutting

Die cut double-coated acrylic foam tape

Vui Lòng Liên Hệ Để Có Thông Tin Báo Giá

Điện Thoại: +84 – (0)24 – 6674 6063

Skype: dotung58

Thông Tin Sản Phẩm