Email: [email protected] | Phone: +84 – 24 …

Aerogel Foam

bọt aerogel

Vui Lòng Liên Hệ Để Có Thông Tin Báo Giá

Điện Thoại: +84 – (0)24 – 6674 6063

Skype: dotung58

Thông Tin Sản Phẩm

Giới thiệu:Bọt aerogel là một loại vật liệu chống cháy có độ xốp cao và cấu trúc dạng lưới ba chiều. Nó có các đặc tính chống cháy và chống cháy, cách nhiệt, đệm và hấp thụ sốc, cách âm và giảm tiếng ồn.

Ứng dụng:Ngành điện tử thông minh; pin năng lượng mới; ô tô và tàu thủy.