Aluminum Copper Master Alloy

Hợp kim nhôm đồng bao gồm AlCu10, AlCu20 và AlCu50 theo hàm lượng đồng khác nhau trong hợp kim nhôm đồng, được sử dụng để bổ sung đồng trong hợp kim nhôm.

Vui Lòng Liên Hệ Để Có Thông Tin Báo Giá

Điện Thoại: +84 – (0)24 – 6674 6063

Skype: dotung58

Thông Tin Sản Phẩm

Hợp kim nhôm đồng chính bao gồm AlCu10, AlCu20 và AlCu50 theo hàm lượng đồng khác nhau trong hợp kim nhôm đồng chính, được sử dụng để bổ sung đồng trong hợp kim nhôm.

Đồng là một nguyên tố hợp kim quan trọng, có tác dụng nhất định trong việc tăng cường dung dịch rắn. Ngoài ra, CuAl2 kết tủa lão hóa có tác dụng tăng cường lão hóa rõ ràng. Hàm lượng đồng trong hợp kim nhôm thường là 2,5% -5% và hiệu quả tăng cường là tốt nhất khi hàm lượng đồng là 4% – 6,8%. Do đó, hầu hết hàm lượng đồng trong hợp kim duralumin nằm trong phạm vi này. Đồng có thể cải thiện các tính chất cơ học và khả năng gia công của hợp kim nhôm. Đồng thường được thêm vào nhôm lỏng bằng cách thêm hợp kim chính đồng nhôm.

Đặc tính hợp kim nhôm đồng (AlCu)

  • Cấu trúc phân bố đều, giảm sự phân biệt
  • Tăng cường hiệu quả tăng cường lão hóa.
  • Cải thiện khả năng gia công
  • Nâng cao cơ tính của sản phẩm
  • Nhiệt độ bổ sung thấp hơn và tổn thất do cháy thấp hơn.
  • Mức tiêu thụ năng lượng giảm và tuổi thọ lò cao hơn do nhiệt độ lò thấp hơn.

Thông số đóng gói hợp kim nhôm đồng: Tùy theo yêu cầu sử dụng và quy trình của khách hàng, chúng tôi cung cấp các sản phẩm hợp kim nhôm Đồng (AlCu10, AlCu20 và AlCu50) theo dạng tấm waffle với trọng lượng 6-8kg/tấm

PRODUCTCu%BALANCESHAPE
AlCu1010AluminumWaffle
AlCu2020AluminumWaffle
AlCu5050AluminumWaffle