Email: [email protected] | Phone: +84 – 24 …

Aluminum Iron Master Alloy

Hợp kim nhôm sắt bao gồm AlFe10, AlFe15 và AlFe20 theo hàm lượng Sắt khác nhau trong hợp kim nhôm Sắt, được sử dụng để bổ sung Sắt trong hợp kim nhôm

Vui Lòng Liên Hệ Để Có Thông Tin Báo Giá

Điện Thoại: +84 – (0)24 – 6674 6063

Skype: dotung58

Thông Tin Sản Phẩm

Hợp kim Nhôm Sắt bao gồm AlFe10, AlFe15 và AlFe20 tùy theo hàm lượng Sắt khác nhau trong hợp kim nhôm Sắt, được sử dụng để bổ sung Sắt trong hợp kim nhôm. Sắt được thêm vào như một nguyên tố hợp kim trong rèn hợp kim nhôm Al-Cu-Mg-Ni- Fe. Một lượng nhỏ sắt có thể làm giảm khoảng co ngót và tinh chỉnh sự kết tinh của hợp kim nhôm.

Do điểm nóng chảy và mật độ của sắt và nhôm rất khác nhau, nên việc bổ sung riêng sắt và nhôm sẽ dẫn đến sự phân tách các thành phần hợp kim, do đó, phương pháp hợp kim nhôm Sắt thường được sử dụng.

Đặc điểm của hợp kim nhôm sắt

  • Cấu trúc phân bố đều, giảm sự phân biệt.
  • Kiểm soát bố cục chính xác.
  • Nhiệt độ bổ sung thấp hơn và tổn thất do cháy thấp hơn.
  • Mức tiêu thụ năng lượng giảm và tuổi thọ lò cao hơn do nhiệt độ lò thấp hơn.

Quy cách đóng gói: Theo yêu cầu sử dụng và quy trình của khách hàng, chúng tôi cung cấp các sản phẩm AlFe hợp kim nhôm sắt (AlFe10, AlFe15, AlFe20) theo hình dạng tấm waffle với 6- 8kg/bánh quế

PRODUCT Fe% BALANCE SHAPE
AlFe10 10 Aluminum Waffle
AlFe15 15 Aluminum Waffle
AlFe20 20 Aluminum Waffle