Email: [email protected] | Phone: +84 – 24 …

Aluminum Vanadium Master Alloy

Hợp kim chính Vanadi nhôm bao gồm AlV10 và AlV5 tùy theo hàm lượng Vanadi khác nhau trong hợp kim nhôm Vanadi chính. Vanadi nhôm được sử dụng trong sản xuất các hợp kim nhôm khác nhau để bổ sung hàm lượng Vanadi.

Vui Lòng Liên Hệ Để Có Thông Tin Báo Giá

Điện Thoại: +84 – (0)24 – 6674 6063

Skype: dotung58

Thông Tin Sản Phẩm

Hợp kim nhôm Vanadi bao gồm AlV10 và AlV5 theo hàm lượng Vanadi khác nhau trong hợp kim nhôm Vanadi, Nhôm Vanadi được sử dụng trong sản xuất các hợp kim nhôm khác nhau để bổ sung hàm lượng Vanadi. Hợp kim nhôm vanadi có thể tăng cường độ bền, tăng nhiệt độ kết tinh lại và giảm hệ số giãn nở nhiệt của hợp kim nhôm.

Tính năng của hợp kim nhôm Vanadi

  • Cấu trúc phân bố đều, giảm sự phân biệt
  • Ngăn ngừa vết nứt và giảm khuyết tật
  • Nâng cao chất lượng bề mặt sản phẩm
  • Giảm thiểu sự hình thành cặn và khả năng hòa tan của hydro
  • Nhiệt độ bổ sung thấp hơn và tổn thất do cháy thấp hơn.
  • Nâng cao cơ tính của sản phẩm
  • Mức tiêu thụ năng lượng giảm và tuổi thọ lò cao hơn do nhiệt độ lò thấp hơn.

Đóng gói hợp kim nhôm Vanadi:Theo yêu cầu sử dụng và quy trình của khách hàng, chúng tôi cung cấp các sản phẩm hợp kim nhôm Vanadi theo dạng tấm waffle với 6-8kg/tấm

PRODUCT V% BALANCE SHAPE
AlV10 10 Aluminum Waffle
AlV5 5 Aluminum Waffle