Email: [email protected] | Phone: +84 – 24 …

Chromium Tablet

Chromium tablet còn có tên là Chromium ALTAB, dùng để điều chỉnh hàm lượng Chromium trong hợp kim Nhôm. Nó có thể được sử dụng để thay thế hợp kim nhôm Chromium (master alloy). Đó là hỗn hợp của Chromium với bột Nhôm hoặc chất trợ dung, được nén với với nhau để tạo thành viên, bao gồm:Cr70Al, Cr75Al, Cr80Al, Cr70Flux, Cr75Flux, Cr80Flux

Vui Lòng Liên Hệ Để Có Thông Tin Báo Giá

Điện Thoại: +84 – (0)24 – 6674 6063

Skype: dotung58

Thông Tin Sản Phẩm

Chromium tablet còn có tên là Chromium ALTAB, dùng để điều chỉnh hàm lượng Chromium trong hợp kim Nhôm, nó có thể được sử dụng để thay thế hợp kim nhôm Chromium (master alloy). Đó là hỗn hợp của Chromium với bột Nhôm hoặc chất trợ dung, được nén với với nhau để tạo thành viên, bao gồm:Cr70Al, Cr75Al, Cr80Al, Cr70Flux, Cr75Flux, Cr80Flux

Thông số kỹ thuật:

  • Crom: 70-75-80%
  • Thành phần cân bằng còn lại của Chromium Tablet:
    • Nhôm bột
    • Chất trợ dung natri tự do
  • Chất trợ dung trong viên nén hỗ trợ loại bỏ màng oxit có trên bất kỳ bột hoặc hạt kim loại nào để cho nguyên tố kim loại tiếp xúc với nhôm nóng chảy, thúc đẩy quá trình hòa tan nhanh chóng.

Đơn vị khối lượng: 100-1000g/viên