Copper Tablet

Copper Tablet còn có tên Copper ALTAB, dùng để điều chỉnh hàm lượng Đồng trong hợp kim Nhôm, nó có thể được sử dụng để thay thế hợp kim Nhôm Đồng (master alloy). Nó là hỗn hợp của bột Đồng và Nhôm hoặc Chất trợ dung, được nén chặt với nhau để tạo thành dạng viên, bao gồm: Cu70Al, Cu75Al, Cu80Al, Cu7Flux, Cu75Flux, Cu80Flux

Vui Lòng Liên Hệ Để Có Thông Tin Báo Giá

Điện Thoại: +84 – (0)24 – 6674 6063

Skype: dotung58

Thông Tin Sản Phẩm

Copper Tablet còn có tên Copper ALTAB, dùng để điều chỉnh hàm lượng Đồng trong hợp kim Nhôm, nó có thể được sử dụng để thay thế hợp kim Nhôm Đồng (master alloy). Nó là hỗn hợp của bột Đồng và Nhôm hoặc Chất trợ dung, được nén chặt với nhau để tạo thành dạng viên, bao gồm: Cu70Al, Cu75Al, Cu80Al, Cu7Flux, Cu75Flux, Cu80Flux

Thông số kỹ thuật: 

  • Đồng: 70-75-80%
  • Thành phần cân bằng còn lại:
    • Nhôm bột
    • Chất trợ dung natri tự do
  • Chất trợ dung trong viên nén hỗ trợ loại bỏ màng oxit có trên bất kỳ bột hoặc hạt kim loại nào để cho nguyên tố kim loại tiếp xúc với nhôm nóng chảy, thúc đẩy quá trình hòa tan nhanh chóng.

Đơn vị khối lượng: 100-1000g/viên