Die Cut Sticker Acrylic Foam Tape

High Adhesive Pad Mounting Tape Transparent Acrylic Die Cut Double Sided Foam Tape

Màu sắc: Đỏ

Chất nền: Acrylic

Chiều rộng: 1cm,2mm,3cm kích thước tùy chỉnh khác

Vui Lòng Liên Hệ Để Có Thông Tin Báo Giá

Điện Thoại: +84 – (0)24 – 6674 6063

Skype: dotung58

Thông Tin Sản Phẩm