Email: [email protected] | Phone: +84 – 24 …

Die Cut Sticker EVA Foam Tape

Màu sắc: Trắng

Chất nền: Xốp EVA

Chiều rộng: 1cm,2mm,3cm kích thước tùy chỉnh khác

Vui Lòng Liên Hệ Để Có Thông Tin Báo Giá

Điện Thoại: +84 – (0)24 – 6674 6063

Skype: dotung58

Thông Tin Sản Phẩm