Email: [email protected] | Phone: +84 – 24 …

Lithium Battery Diaphragm

Lithium Battery Diaphragm

Vui Lòng Liên Hệ Để Có Thông Tin Báo Giá

Điện Thoại: +84 – (0)24 – 6674 6063

Skype: dotung58

Thông Tin Sản Phẩm

Giới thiệu:

Màng Pin Lithium có ưu điểm là tính nhất quán tốt giữa các thông số sản phẩm, giá thành thấp, tính nhất quán tốt về độ dày và khả năng thoáng khí, độ bền đâm thủng cao, độ an toàn của pin cao, màng quá trình khô mỏng

Ứng dụng:

3C Sản phẩm điện tử; Xe điện, xe máy điện, dụng cụ điện; Pin năng lượng lithium-ion lớn; Thiết bị lưu trữ năng lượng lớn