Email: [email protected] | Phone: +84 – 24 …

Nickel Tablet

Niken Tablet bao gồm: Ni70Al, Ni75Al, Ni80Al, Ni70Flux, Ni75Flux, Ni80Flux. Nó là hỗn hợp của Niken và bột nhôm hoặc chất trợ dung, được nén lại với nhau để tạo thành một viên nén.

Vui Lòng Liên Hệ Để Có Thông Tin Báo Giá

Điện Thoại: +84 – (0)24 – 6674 6063

Skype: dotung58

Thông Tin Sản Phẩm

Nickel Tablet bao gồm:Ni70Al, Ni75Al, Ni80Al, Ni70Flux, Ni75Flux, Ni80Flux. Đó là hỗn hợp của Niken bột Nhôm hoặc Flux, được nén lại với nhau để tạo thành một viên nén.

Ứng dụng của Nickel Tablet: Niken Tablet còn có tên là Nickel ALTAB, ứng dụng để điều chỉnh hàm lượng Niken trong hợp kim Nhôm, nó có thể được sử dụng để thay thế hợp kim Nhôm Nickel (master alloy) .

Thông số kỹ thuật:

  • Niken: 70-75-80%
  • Thành phần cân bằng còn lại:
    • Chất trợ dung natri tự do
    • Nhôm bột
  • Chất trợ dung trong viên hỗ trợ loại bỏ màng oxit có trên bất kỳ bột hoặc hạt kim loại nào để cho nguyên tố kim loại tiếp xúc với nhôm nóng chảy, thúc đẩy quá trình hòa tan nhanh chóng.

Đơn vị khối lượng: 100-1000g/viên