+84-(0)24-6674 6063 [email protected]

Polyimide Tape Die Cutting

Die Cutting Polyimide Tape cho pin Lithium PCB

Màu sắc: Vàng

Chất nền: Phim Polyimide

Chiều rộng: 1cm,2mm,3cm kích thước tùy chỉnh khác

Vui Lòng Liên Hệ Để Có Thông Tin Báo Giá

Điện Thoại: +84 – (0)24 – 6674 6063

Skype: dotung58

Thông Tin Sản Phẩm