Email: [email protected] | Phone: +84 – 24 …

Release Film

Release Film

Vui Lòng Liên Hệ Để Có Thông Tin Báo Giá

Điện Thoại: +84 – (0)24 – 6674 6063

Skype: dotung58

Thông Tin Sản Phẩm

Giới thiệu:Màng Tháo là một loại phim chức năng với PET/PE làm vật liệu cơ bản, được phủ chất giải phóng trên một hoặc cả hai mặt của phim để phim không bị nhớt hoặc hơi nhớt sau khi tiếp xúc với các vật liệu cụ thể trong điều kiện hạn chế. Nó có đặc điểm là độ sạch cao, chuyển hóa chất giải phóng thấp, lực nhả nhẹ, kháng dung môi tốt, lực giải phóng tùy chỉnh, v.v.

Ứng dụng:Băng, cắt bế, xử lý quy trình điện tử, ép FPC, bảo vệ MLCC, bảo vệ tấm phân cực, bảo vệ OCA