Mg Ingot 99.9% – Magnesium 99.9% (Magie)

Cung cấp thỏi Magie 99.9% (Mg – Magnesium 99.9%) với trọng lượng và kích cỡ theo đơn hàng. Hàng có sẵn tại kho và có thể được giao với số lượng tối thiểu từ 200 kg trở lên.

Vui Lòng Liên Hệ Để Có Thông Tin Báo Giá

Điện Thoại: +84 – (0)24 – 6674 6063

Skype: dotung58

Thông Tin Sản Phẩm

Magie dạng thỏi với trọng lượng: 200g, 300g, 1kg, 7kg, 7.5kg, 8kg,… Kích cỡ và trọng lượng được điều chỉnh tuỳ theo đơn hàng và thống nhất với Khách hàng.

Thành Phần Hoá Học (%)
MgFeSiNiCuAlClMnTiothers
Mg 99.9%99.900.040.010.0010.0040.020.0050.030.10