Email: [email protected] | Phone: +84 – 24 …

Titanium Tablet

Titanium Tablet còn có tên là Titanium ALTAB, ứng dụng để điều chỉnh hàm lượng Titanium trong hợp kim Nhôm và nó có thể được sử dụng để thay thế hợp kim Nhôm Titanium (master alloy). Viên nén Titan bao gồm Ti70Al, Ti75Al, Ti80Al, Ti7Flux, Ti75Flux, Ti80Flux

Vui Lòng Liên Hệ Để Có Thông Tin Báo Giá

Điện Thoại: +84 – (0)24 – 6674 6063

Skype: dotung58

Thông Tin Sản Phẩm

Titanium Tablet còn có tên là Titanium ALTAB, ứng dụng để điều chỉnh hàm lượng Titanium trong hợp kim Nhôm, nó có thể được sử dụng để thay thế hợp kim Nhôm Titanium (master alloy). Viên nén Titan bao gồm Ti70Al, Ti75Al, Ti80Al, Ti7Flux, Ti75Flux, Ti80Flux

Thông số kỹ thuật:

  • Titan: 70-75-80%
  • Thành phần cân bằng còn lại:
    • Nhôm bột
    • Chất trợ dung natri tự do
  • Chất trợ dung trong viên nén hỗ trợ loại bỏ màng oxit có trên bất kỳ bột hoặc hạt kim loại nào để cho nguyên tố kim loại tiếp xúc với nhôm nóng chảy, thúc đẩy quá trình hòa tan nhanh chóng.

Đơn vị khối lượng: 100-1000g/viên