Email: [email protected] | Phone: +84 – 24 …

Aerogel Insulation Film

Aerogel Insulation Film

Vui Lòng Liên Hệ Để Có Thông Tin Báo Giá

Điện Thoại: +84 – (0)24 – 6674 6063

Skype: dotung58

Thông Tin Sản Phẩm

Giới thiệu: phim cách nhiệt aerogel được làm bằng màng aerogel cách nhiệt nano làm vật liệu cơ bản và được phủ một lớp keo acrylic. Nó có khả năng cách nhiệt tuyệt vời, hiệu suất cách nhiệt tốt, dẫn nhiệt thấp, giữ nhiệt, kết hợp với phim tản nhiệt có thể cung cấp nhiều giải pháp tản nhiệt.

Ứng dụng:Thiết bị đầu cuối thông minh có thể đeo được; Điện thoại thông minh; Máy tính xách tay; Lớp hiển thị.