Email: [email protected] | Phone: +84 – 24 …

Aluminum Strontium Master Alloy

Hợp kim Nhôm Strontium có thể được sử dụng trong đúc khuôn, đúc áp suất thấp và biến đổi hợp kim silicon hypoeutectic và eutectic với thời gian rót dài. Nhôm Strontium bao gồm AlSr10, AlSr5, AlSr15

Vui Lòng Liên Hệ Để Có Thông Tin Báo Giá

Điện Thoại: +84 – (0)24 – 6674 6063

Skype: dotung58

Thông Tin Sản Phẩm

Hợp kim nhôm Strontium có thể được sử dụng trong quá trình đúc khuôn, đúc áp suất thấp và biến đổi hợp kim silicon hypoeutectic và eutectic với thời gian đổ dài.

Hợp nhôm Strontium khác với các chất điều chỉnh khác ở chỗ nó duy trì hiệu quả sửa đổi của nó trong thời gian giữ nóng chảy kéo dài.

Việc sửa đổi hình thái của pha Strontium trong đúc hợp kim nhôm từ tiểu cầu thô thành cấu trúc eutectic dạng sợi mịn giúp cải thiện độ chắc chắn và tính chất cơ học.

Tính năng hợp kim nhôm Strontium

Hợp kim nhôm Strontium là một chất bổ trợ lâu dài với cấu trúc tốt. chủ yếu được sử dụng trong việc sửa đổi hợp kim hôm hypoeutectic và eutectic. Loại sửa đổi của nó tương tự như nguyên tố natri truyền thống, nhưng nó có những ưu điểm sau:

  • Thời gian hiệu lực của sửa đổi strontium dài hơn 6-8 giờ, 4-5 lần nấu lại vẫn có tác dụng sửa đổi, có thể đáp ứng nhu cầu đúc áp suất thấp và đúc khuôn trong thời gian dài, đặc biệt thích hợp để đúc các bộ phận đúc lớn sản xuất liên tục. Trạng thái và phân phối tuyệt vời, cải thiện tính chất cơ học và tính lưu động
  • Dễ sử dụng, không ô nhiễm, ít hao hụt, chi phí sử dụng thấp, hiệu quả làm việc lâu dài và di truyền.

Thông số hợp kim nhôm Strontium

  • Que AlSr5, AlSr10, AlSr15: Đường kính. 9,5mm
  • AlSr5, AlSr10, AlSr15 CCB (thanh đúc cắt): 100-1000g/thanh
  • Tấm Waffle AlSr5, AlSr10, AlSr15: 6-8kg/tấm
  • Cuộn dây AlSr5, AlSr10: 180-220kg/cuộn
PRODUCT SR% BALANCE SHAPE
AlSr5 5 Aluminum Coil,CCB,Waffle,Stlck
AlSr10 10 Aluminum Coil,CCB,Waffle,Stlck
AlSr15 15 Aluminum CCB,Waffle,Stlck